TOPlist
Profil

NAVO CZ s.r.o. - Váš spolehlivý partner pro opracování kovù a plastù.
Firma pùsobí na trhu od roku 2000, sídlí u hlavní silnice z Karlových Varù do Nejdku.

K hlavnímu okruhu naší èinnosti patøí:
  • kusová a malosériová výroba
  • výroba dílù do forem
  • výroba pøípravkù a nástrojù
  • opravy a údržby
  • montáže
Zhotovujeme díly pro:
  • všeobecné strojírenství, konstrukci forem, pøípravkù a nástrojù
  • jednoúèelové stroje (obalové stroje, potravináøský, automobilový a elektrotechnický prùmysl)

V kooperaci zajišujeme:

  • povrchovou úpravu (pískování, eloxování, èernìní, lakování)
  • tepelné zpracování (cementování)